Səxavətli muğamlar (2007) Görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Səxavət Məmmədovun səs xəzinəsi (II)

DİSK 1
1. MİRZE HÜSEYN SEGAHI («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 15.57
2. SAHNAZ («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 10.54
3. ÇAHARGAH («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 23.20
4. RAST (TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDIN DADAŞOV) — 27.33
DİSK 2
1. MİRZE HÜSEYN SEGAHI («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 15.28
2. ÇAHARGAH (TAR — FİRUZ ƏLİYEV, KAMANÇA — YUSİF QULİYEV) — 22.31
3. ZABUL («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 26.11
4. ŞAHNAZ
(TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDIN DADAŞOV) — 11.37
DİSK 3
1.MİRZE HÜSEYN SEGAHI («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 13.37
2. SAHNAZ («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 7.46
3. ÇAHARGAH (TAR — FİRUZ ƏLİYEV, KAMANÇA — YUSİF QULİYEV) — 26.55
4. ŞUR («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 30.37
DİSK 4
1. MİRZƏ HÜSEYN SEGAHI («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 13.57
2. BAYATI — KÜRD («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 11.04
3. ŞUR
(TAR — VAHİD MƏMMƏDOV, KAMANÇA — SAMİTXAN MÜRŞÜDOV) — 24.47
4. BAYATI — ŞİRAZ
( TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 20.21