Səxavətli muğamlar (2007)Görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Səxavət Məmmədovun səs xəzinəsi (II)

DİSK 5
1. MİRZƏ HÜSEYN SEGAHI («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 12.52
2. ŞUR
(TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 33.24
3. ŞAHNAZ
(TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 13.03
4. BAYATI — ŞİRAZ
( TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 15.52
DİSK 6
1. MİRZƏ HÜSEYN SEGAHI («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 16.53
2. RAST
(TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 38.01
3. ŞAHNAZ («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 11.43
4. QARABAĞ ŞİKƏSTƏSİ («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 6.48
DİSK 7
1. MİRZƏ HÜSEYN SEGAHI
(TAR — FİRUZ ƏLİYEV, KAMANÇA — YUSİF QULİYEV) — 13.53
2. DƏSTİ («QARABAĞ» ANSAMBLI)
(TAR — VAHİD MƏMMƏDOV, KAMANÇA — SAMİTXAN MÜRŞÜDOV) — 13.52
3. RAST
(TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 33.44
4. SİMAYİ — ŞƏMS
(ƏHMƏD BAKIXANOV ADINA XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ ANSAMBLI) — 9.42
5. MƏNSURİYYƏ
(TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 3.15
DİSK 8
1. MİRZƏ HÜSEYN SEGAHI
(TAR — MÖHLƏT MÜSLÜMOV, KAMANÇA — FƏXRƏDDİN DADAŞOV) — 19.17
2. QATAR (İFAÇILAR BİLİNMİR) — 3.40
3. ÇAHARGAH
(ƏHMƏD BAKIXANOV ADINA XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRI ANSAMBLI) — 23.02
4. HEYRATI
(ƏHMƏD BAKIXANOV ADINA XALQ ÇALĞI ALƏTLƏRİ ANSAMBLI) — 7.24
5. ŞİKƏSTEYİ — FARS — SİMAYİ — ŞƏMS
(TAR — FIRUZ ƏLİYEV, KAMANÇA — YUSİF QULİYEV) — 15.15
6. ŞAHNAZ («QARABAĞ» ANSAMBLI) — 7.10