“Qarabağın bülbülü” indi də susmayıb, oxuyur: erməni işğalı altındakı torpaqlarda da, disklərdə də, könüllərdə də! Bəs bu şəkillərdə necə, sizcə, o susur?!