Generous songs and melodies (2008) Disk 5 – Disk 8Prominent Azerbaijanian singer Sexavet Mammedov archive

DISK 5
1. DİLKƏŞ TƏSNİFİ — 05.18
2. ŞUR TƏSNİFİ — 08.13
3. O NƏ XALDIR YANAĞINDA — 02.45
4. SƏHƏR – SƏHƏR BAĞA GİRDİM — 07.30
5. NAZLANA – NAZLANA — 08.11
6. DİLBERİM — 05.05
7. QAL SƏNƏ QURBAN — 07.51
8. OXU, GÖZƏL — 06.10
9. QARAGİLƏ — 07.13
10. SARƏNC TƏSNİFİ — 07.37
11. SEVİRƏM SƏNİ — 05.24
12. OLMAZ – OLMAZ DEYİRSƏN — 07.08
DISK 6
1. SARI GƏLİN — 03.01
2. SEGAH TƏSNİFİ — 07.28
3. SARI BÜLBÜL — 05.54
4. SEV MƏNİ — 05.16
5. QARA QIZ — 07.08
6.QOCA QARTAL — 04.45
7.AZƏRBAYCAN MARALI — 07.34
8. VƏFALI YARIM — 07.42
9. SEVDİM SƏNİ, ÜZMƏ MƏNİ — 05.01
10. BÜLBÜL — 06.53
11. OLMAZ – OLMAZ DEYİRSƏN — 05.37
12. ZƏMİNXARƏ — 09.02
DISK 7
1. QƏMƏRİM — 07.48
2. SEVMİŞƏM ALA GÖZÜNÜ — 02.22
3. KÜLƏK — 07.20
4. ŞUR VƏ SEGAH — 16.05
5. UCA DAĞLAR — 05.10
6. ŞUR TƏSNİFİ — 05.32
7. XATIRLA MƏNİ — 08.12
8. AY AŞIQ, TƏRİFLƏ — 04.47
9. XATIRLA MƏNİ — 05.37
10. ƏZİZ DOSTUM — 08.05
11. SONA BÜLBÜLLƏR — 06.52
DISK 8
1. ÜÇ GÜNDƏN BİR, BEŞ GÜNDƏN BİR — 04.28
2. GÖZƏL — 03.53
3. ŞUR TƏSNİFİ — 06.42
4. GÜL AÇDİ — 05.56
5. DƏLİ CEYRAN — 08.12
6. SEV MƏNİ — 05.15
7. SEGAH TƏSNİFİ — 07.48
8. QUBANIN AĞ ALMASI — 03.39
9. AY BƏRI BAX — 04.36
10. ÇİÇƏK — 04.42
11. KÜLƏK — 04.08
12. BÜLBÜLLƏR OXUR — 05.20
13. MAHYR TƏSNİFİ — 07.03
14. GÖZƏLİM SƏNSƏN — 06.06