I was a free bird (2003)
Prominent Azerbaijanian singer Sexavet Mammedov archive

 

 

 

 

 

 

 

1. MIRƏ HÜSEYN SEGAHI — 15.48
2. AZAD BIR QUŞDUM — 04.29
3. ŞAHNAZ — 13.03
4. QARABAĞ ŞIKƏSTƏSI — 04.32
5. LƏBU-LƏB — 06.43
6. DƏŞTI — 13.55
7. AXTARMA MƏNI — 07.47
8. ÜZZAL — 05.36
9. DILKƏŞ TƏSNIFI — 07.12